pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಒಲವ ಐಸಿರಿ
ಒಲವ ಐಸಿರಿ

ಒಲವ ಐಸಿರಿ

ಕೌಟುಂಬಿಕ

ಸಂಜೆ ಏಳರ ಸಮಯ. ಮುಗಿಲು ತುಂಬಾ ಮೋಡಕವಿದು ಮಳೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆಗತಾನೆ ಬಂದ ರೈಲಿನಿಂದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಬ್ಯಾಗ್  ಸಮೇತ ಕೆಳಗಿಳಿದಳು. ತನ್ನ ಕೈಯಯಲ್ಲಿದ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಗ್ ತಡಕಾಡಿ  ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೊ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವ ...

4.8
(16.1K)
10 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಿದ ಸಮಯ
5.5L+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಒಲವ ಐಸಿರಿ - 01

15K+ 4.6 6 ನಿಮಿಷಗಳು
26 ಜೂನ್ 2021
2.

ಒಲವ ಐಸಿರಿ -02

11K+ 4.7 6 ನಿಮಿಷಗಳು
27 ಜೂನ್ 2021
3.

ಒಲವ ಐಸಿರಿ - 03

10K+ 4.7 7 ನಿಮಿಷಗಳು
28 ಜೂನ್ 2021
4.

ಒಲವ ಐಸಿರಿ - 04

9K+ 4.7 6 ನಿಮಿಷಗಳು
29 ಜೂನ್ 2021
5.

ಒಲವ ಐಸಿರಿ - 05

9K+ 4.7 6 ನಿಮಿಷಗಳು
30 ಜೂನ್ 2021
6.

ಒಲವ ಐಸಿರಿ - 06

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

ಒಲವ ಐಸಿರಿ-07

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

ಒಲವ ಐಸಿರಿ - 08

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

ಒಲವ ಐಸಿರಿ -09

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

ಒಲವ ಐಸಿರಿ - 10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

ಒಲವ ಐಸಿರಿ - 11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

ಒಲವ ಐಸಿರಿ - 12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

ಒಲವ ಐಸಿರಿ - 13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14.

ಒಲವ ಐಸಿರಿ -14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15.

ಒಲವ ಐಸಿರಿ - 15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ