pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
💞ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ💞 (ಸಮಗ್ರ)
💞ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ💞 (ಸಮಗ್ರ)

💞ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ💞 (ಸಮಗ್ರ)

ಸೂರ್ಯ...ಪಾವನಿ... ಇಬ್ಬರ ಒಲವಿನ ಪಯಣ...❤️ ನಗರದ  ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ,  ಐಸಿಯು ಮುಂದೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದವನ ಕೈಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ವಾಗಿತ್ತು..ಅವನ ಕೈಗಳು ನಡುಗುತಿತ್ತು.. ಅವನ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ರಕ್ತ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು..ಅವನ ...

4.9
(60.7K)
16 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಿದ ಸಮಯ
12.8L+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

💞ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ💞

19K+ 4.8 7 ನಿಮಿಷಗಳು
18 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021
2.

💞ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ -02💞

15K+ 4.8 6 ನಿಮಿಷಗಳು
19 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021
3.

💞ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ -03💞

14K+ 4.8 7 ನಿಮಿಷಗಳು
20 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021
4.

💞ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ -04💞

13K+ 4.8 7 ನಿಮಿಷಗಳು
21 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021
5.

💞ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ -05💞

15K+ 4.8 7 ನಿಮಿಷಗಳು
23 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021
6.

💞ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ -06💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

💞ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ -07💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

💞ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ -08💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

💞ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ -09💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

💞ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ -10💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

💞ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ -11💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

💞ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ -12💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

💞ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ -13💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14.

💞ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ -14💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15.

ನಿರಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಸ್ವರ -15💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ