pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆನು...💕
ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆನು...💕

ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆನು...💕

ಸಮಯ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆ.... ಆದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅರೆ ಬರೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅರಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವಳಿಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ...

4.8
(10.3K)
10 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಿದ ಸಮಯ
3.3L+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆನು...💕 ೧

10K+ 4.7 3 ನಿಮಿಷಗಳು
31 ಜನವರಿ 2022
2.

ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆನು...💕 ೨

8K+ 4.8 3 ನಿಮಿಷಗಳು
03 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022
3.

ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆನು...💕 ೩

7K+ 4.8 4 ನಿಮಿಷಗಳು
06 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022
4.

ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆನು... 💕 ೪

6K+ 4.7 5 ನಿಮಿಷಗಳು
09 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022
5.

ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆನು...💕 ೫

6K+ 4.8 6 ನಿಮಿಷಗಳು
12 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022
6.

ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆನು...💕 ೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆನು...💕 ೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆನು...💕 ೮

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆನು... 💕 ೯

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೇನು... 💕 ೧೦

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆನು... 💕 ೧೧

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆನು... 💕 ೧೨

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆನು... 💕 ೧೩

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14.

ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆನು... 💕 ೧೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15.

ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆನು... 💕 ೧೫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ