pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಹೃದಯವೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ.
ಹೃದಯವೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ.

ಹೃದಯವೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ.

ಸಂಪುಟ….1. ಮದುವೆಯ  ಕಲಾಪಗಳೆಲ್ಲ  ಮುಗಿದು ಶ್ರೀಗೌರೀ ಅತ್ತೇ ಮನೆಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿಂನಂತ ಮಹಾ ನಗರ ಕಂಡವಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಳು. ಆದರೇ ಅವಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಅವಕಾಶ ...

4.8
(7.6K)
2 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಿದ ಸಮಯ
1.8L+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಹೃದಯವೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ.

7K+ 4.8 3 ನಿಮಿಷಗಳು
26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022
2.

ಸಂಪುಟ…2.

5K+ 4.8 3 ನಿಮಿಷಗಳು
27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022
3.

ಸಂಪುಟ…3.

5K+ 4.7 3 ನಿಮಿಷಗಳು
28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022
4.

ಸಂಪುಟ..4.

5K+ 4.8 3 ನಿಮಿಷಗಳು
29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022
5.

ಸಂಪುಟ…5.

5K+ 4.8 3 ನಿಮಿಷಗಳು
02 ಮೇ 2022
6.

ಸಂಪುಟ…..6.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

ಸಂಪುಟ…..7.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

ಸಂಪುಟ…..8.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

ಸಂಪುಟ….9.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

ಸಂಪುಟ…10.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

ಸಂಪುಟ…..11.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

ಸಂಪುಟ…..12.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

ಸಂಪುಟ……13.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14.

ಸಂಪುಟ…14.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15.

ಸಂಪುಟ…..15.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ